Category Archives: Алгоритми

Алгоритъм при персистираща пулмонална хипертензия на новороденото

І. Дефиниране на понятието Пресистиращата пулмонална хипертензия на новороденото (ППХН) е състояние на нарушен преход от фетална към неонатална циркулация, при което белодробната съдова резистентност (БСР) и белодробното налягане остават високи, налице са дясно-леви шънтове през феталните комуникации (Дуктус артериозуз и форамен овали) и като резултат – тежка хипоксемия. Често има и значителен интрапулмонален дясно-ляв […]

Алгоритъм за парентерално хранене на рискови новородени деца

І. Въведение Нормалният растеж в неонаталния период означава нормален растеж в по-късна възраст и е предпоставка за добро неврологично развитие. При липса на адекватен внос на хранителни ингредиенти постнаталният растеж е нарушен. Последни проучвания показват, че: 10-30% от новородените са с интраутеринна ретардация (ИУР, тегло под 10 персентил) и наваксват растежа едва към 2-3 годишна […]

Алгоритъм: мекониален аспирационен синдром (МАС)

І. Дефиниране на понятията Мекониум Плътна зелено-черна субстанция в гастро-интестиналния тракт на плода, състояща се от: 72-80% вода, десквамирани клетки, чревни секрети, жлъчни пигменти, (на тях се дължи зелено-черния цвят); погълната амниотична течност, съдържаща лануго, верникс, гликопротеини и мукополизахариди, липиди. Мекониални околоплодни води (МОВ) Честота: около 10% от всички раждания (8 до 25% според различни […]

Ретинопатия на недоносеното (ROP): протокол за скрининг, диагностика и лечение

Определение Ретинопатия на недоносеното (ROP) е очно заболяване, което засяга недоносените деца, като това най-вече касае деца родени под 32 гестационна седмица (г.с.) или под 1500 г. ROP е заболяване, което се дължи на абнормно развиваща се васкуларизация във все още незрялата ретина на недоносеното. Колкото по-малко и по-рано родено е бебето, колкото повече усложнения […]

Алгоритъм за ентерално хранене на доносени и недоносени новородени деца

Потребности от енергия, вода и основни хранителни вещества при доносени и недоносени деца   В повечето случаи 100-130 kcal/kg дневно обезпечават енергийния баланс. Недоносените, особено тези с хронични заболявания (напр. БПД) имат завишени енергийни потребности, достигащи 160-180 kcal/kg. Потребностите от вода при доносени  и недоносени в периода на новороденото са динамични (вж. табл 1.). Тегло […]

Алгоритъм за диагностика и лечение на неонаталните инфекции

Инфекциите на плода и новороденото са една от основните причини за неонатална заболеваемост и смъртност, с най-честа клинична изява бактериален сепсис и менингит. При 80% от ражданията преди 30 гест. седмица (г.с.) има признаци за бактериална инфекция  в амниотичната течност и/или околоплодните мембрани, в сравнение с 30% от тези, настъпили след 37 г.с. Смъртността вследствие […]

Алгоритъм при персистираща пулмонална хипертензия на новороденото

І. Дефиниране на понятието Пресистиращата пулмонална хипертензия на новороденото (ППХН) е състояние на нарушен преход от фетална към неонатална циркулация, при което белодробната съдова резистентност (БСР) и белодробното налягане остават високи, налице са дясно-леви шънтове през феталните комуникации (Дуктус артериозуз и форамен овали) и като резултат – тежка хипоксемия. Често има и значителен интрапулмонален дясно-ляв […]