Покана

Уважаеми колеги и партньори, приятели,
От името на Управителния съвет на Българската асоциация по неонатология ви каня на IX Национална конференция по неонатология, която ще се проведе в периода 10-12 май 2024 г. в хотел „Wave Resort“, Поморие.
Програмата ще включва презентации на новите научни търсения на нашата общност и случаи от клиничната ни практика. Гост на конференцията е известният норвежки неонатолог и лектор проф. Ola Saugstad.
Очаквам заедно да прекараме приятни и ползотворни пролетни дни на Черноморието!
До среща на конференцията: ваш доц. Мумджиев

Програма

Петък
10.05.2024 г.

 

15.00-15.10

Откриване на конференцията

 

1 СЕСИЯ

Модератори: доц. Жекова, д-р Итова

 

15.10-15-30    

Проучване върху неонаталните реанимационни практики в родилна зала на UENPS и БАН     

Н. Жекова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­­­­____________________________________________________________________________

15.30-15.50    

Приложение на изкуствения интелект в неонатологията     

Хр. Мумджиев

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД, Стара Загора

­­­­____________________________________________________________________________

15.50-16.10    

Плачът на новороденото и изкуствения интелект     

Т.  Итова

УМБАЛ „Медика Русе“ ЕООД, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе

­_____________________________________________________________________

16.10-16.30    

Бъдещи перспективи в оценка на неонаталната  болка       

П. Петлешкова, M. Кръстева

Клиника по aкушерство и гинекология, Отделение по неонатология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

­_____________________________________________________________________

16.30-16.50    

Кафе пауза

­_____________________________________________________________________

2 СЕСИЯ

Модератори: доц. Атанасова, д-р Радулова

 

16.50-17.10    

Сърфактант-терапия в неонаталния период: нови възможности и перспективи

Л. Вакрилова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

17.10-17.30    

Белодробен ултразвук при недоносени новородени. Сърфактант-калкулатор. Ранна прогноза за развитие на БПД       

П. Радулова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

17.30-17.50    

Ролята на белодробната ехография в диагностиката и лечението на респираторния дистрес: клинични случаи от практиката, презентация   

З. Димова, Б.  Дренски, Д. Пепеланов, М. Сребрева, В.  Иванова, М. Нещерова

Отделение по неонатология, УСБАЛАГ „Селена“ ООД

­_____________________________________________________________________

17.50-18.05    

POCUS при новородени в критично състояние. SAFE-R протокол

П. Радулова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

18.05-18.25    

Фарма Про. Алармиращи симптоми за Дефицит на ароматна L-аминокиселинна декарбоксилаза (AADCd) – едно невротрансмитерно нарушение с налична генна терапия

Ив. Иванов

Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

­_____________________________________________________________________

18.25-18.45    

Заболявания на плеврата в неонаталния период

Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

­_____________________________________________________________________

18.45-19.05    

Ранни церебрални последици при новородени с екстремно ниско тегло

В. Атанасова1, Д. Георгиева2, И. Колева2, Л. Весков1

1Клиника по неонатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен

2Дом за медико-социални грижи за деца, Плевен

­_____________________________________________________________________

19.30  

Вечеря

______________________________________________________________

 

 

Събота
11.05.2024 г.

3 СЕСИЯ

Модератори: доц. Вакрилова, д-р Николова

 

09.00-09.20    

Нови  възможности за  пренатална консервативна терапия на някои сърдечни заболявания                                  

Р. Маринов, А. Кънева

Клиника по детска кардиология, МБАЛ НКБ, София

­_____________________________________________________________________

09.20-09.40    

Профилактична ехокардиография при новородени деца    

И. Александрова1, Е. Игова1, Р. Масларска1, М. Калайджиева1, С. Денева1, В. Константинова1, А. Хаджипантелеева1, В. Александрова1, Е. Пейчева1, Л. Иванова1, Я. Станоева1, Д. Печилков2

1 Отделение по неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“, София

2 Отделение по детска кардиореанимация, МБАЛ НКБ, София

­_____________________________________________________________________

09.40-10.00    

Функционалната ехокардиография като метод на изследване в неонатологията

Т. Александрова1, П. Радулова1,2, Б. Слънчева1,2, В. Димитрова1,2, Л. Вакрилова1,2,
Ст. Хитрова1,2, Т. Праматарова1,2, Н. Жекова1,2, Г. Мумджиева1, Д. Печилков

1Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом, София

2Катедра „Акушерство и гинекология“, МУ-София

3Клиника по детска кардиология, МБАЛ НКБ, София

­_____________________________________________________________________

10.00-11.00

Лекции на проф. Saugstad           

­_____________________________________________________________________

 

4 СЕСИЯ

Модератори: Проф. Слънчева, д-р Цветкова

 

11.00-11.15    

Ведра: Съвременни подходи в постоперативния период при пациенти в неонатална възраст

П. Стефанова

Отделение по детска хирургия УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

­_____________________________________________________________________

11.15-11.30    

Нестле: Sinergity-революция в света на детското хранене  

Б. Слънчева

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

11.30-11.45    

Пиер Фабр България: Предизвикателства в лечението на инфантилен хемангиом. Клинични случаи с големи сегментни хемангиоми

Р. Георгиева1, М. Калайджиева2

1Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

2Отделение по неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“, София

­_____________________________________________________________________                       

11.45-12.00    

Пиер Фабр България: Натурална грижа с Овес Rhealba за уязвимата кожа на новороденото

Евг. Сорокина-Игова

Отделение по неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“, София

_________________________________________________________________                       

12.00-12.20    

Хранителни суплементи за недоносени: какво да подобрим в клиничната практика 

Ст. Хитрова-Николова

УСБАЛАГ „Майчин дом“, София, Клиника по неонатология, Катедра по акушерство и гинекология, МУ-София

­_____________________________________________________________________

12.20-12.35    

Aptamil Nutricia: НЕвъзможност за кърмене след раждането? Алтернативни решения за оптимално хранене при здрави и рискови новородени 

Л. Вакрилова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

12.35-12.55    

Приложение на хидролизирана формула с галактоолигозахарид и пробиотик при здрави доносени новородени деца в първите седмици след раждането.

М. Калайджиева, Р. Масларска, С. Денева, В. Константинова, В. Александрова, Е. Игова,

А. Хаджипантелеева, И. Александрова, Е. Пейчева, Л. Иванова, Я. Станоева

Отделение по Неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“ гр. София

­_____________________________________________________________________

12.55-14.30    

Обяд

­_____________________________________________________________________

 

5 СЕСИЯ

Модератори: доц. Георгиева, д-р Хитрова

 

14.30-14.50    

Изследване на промените в метаболитния профил при недоносени деца с интраутеринна хипотрофия – първични резултати   

Г. Мумджиева, Л. Вакрилова, Н. Жекова, Ст. Хитрова, Т. Праматарова, П. Радулова, В. Димитрова, А. Гуленова, Т. Александрова, Б. Слънчева

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

_________________________________________________________________

14.50-15.10    

Безопасност при изцеждане, съхранение и използване на майчина кърма

М. Русинова, Ц. Борисова

Банка за майчина кърма, София

____________________________________________________________________

15.10-15.55

Астра зенека: Профилактика на RSV – реалност и перспективи

Л. Вакрилова

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

_____________________________________________________________________

15.55-16.15    

Майчино-фетални инфекции при доносени и недоносени новородени   

Н. Анестева – Иванова, М. Кръстева, П. Петлешкова, С. Славова, Р. Стоянова,

А. Йорданова, Е. Чепишева, Д. Генчева – Кръстева, Е. Деведжиева

Клиника по акушерство и гинекология, отделение по неонатология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

­_____________________________________________________________________

16.15-16.35    

Перкутанна централна венозна катетеризация. Превенция на катетър асоциирани инфекции      

Р. Георгиева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

­_____________________________________________________________________

 

6 СЕСИЯ

Модератори: д-р Петлешкова, д-р Масларска

 

16.35-16.55    

Тромбофилия и новородено

Т. Итова

УМБАЛ „Медика Русе“ ЕООД, Русе

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе

­_____________________________________________________________________

16.55-17.10    

Тромбоза на бъбречни вени в неонаталния период

Е. Николова

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

­_____________________________________________________________________

17.10-17.25    

Ди Джи груп: Прием на важни микроелементи при недоносени деца след изписването от болницата и очаквани здравни резултати   

Б. Слънчева

Клиника по неонатология, УСБАЛАГ „Майчин дом”, София

­_____________________________________________________________________

17.25-17.45    

Кристалоидни нефропатии. Клиничен случай и обзор

Д. Узунова¹, Г. Минова²

¹Отделение по неонатология, САГБАЛ „Шейново“, София

² Клиника по детска урология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов, София

­_____________________________________________________________________

17.45-18.05    

Клиничен случай: дете със синдром на VATER

Д. Стоичкова, Р. Чаушева, В. Томова

Болница „Надежда”, София

­_____________________________________________________________________

 

20.00  

Официална вечеря

Неделя
12.05.2024 г.

7 СЕСИЯ

Модератори: доц. Мумджиев, д-р Узунова

 

09.00-09.20    

Клиничен случай на новородено с кистичен тератом с произход от тимусната жлеза с благоприятен изход. Мултидисциплинарен подход

Е. Игова¹, Р. Масларска¹, М. Калайджиева¹, С. Денева¹, В. Константинова¹, А. Хаджипантелеева¹, В. Александрова¹, И. Александрова¹, Е. Пейчева¹, Л. Иванова¹, Я. Станоева¹, В. Атанасова², В. Донев², Л. Весков², П. Гацева², И. Проданова², Хр. Шивачев3, Д. Печилков4, М. Йорданова5

¹ Отделение по неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“, София

²Клиника по Неонатология, УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен

3Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

4Отделение по детска кардиореанимация, МБАЛ НКБ, София

5Клиника по хематология, СБАЛДОХЗ, София

­_____________________________________________________________________

09.20-09.40    

Хипоплазия на малкия мозък при новороденото дете: клинични случаи и обсъжданеХр. Стоянова, И. Панев         

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД, Стара Загора

­_____________________________________________________________________

09.40-10.00    

Нарушения в урейния цикъл – ранна изява на орнитин-транскарбамилазен дефицит. Клиничен случай          

В. Александрова, Р. Масларска, Е. Игова, М. Калайджиева, С. Денева, В. Константинова,

А. Хаджипантелеева, И. Александрова, Е. Пейчева, Л. Иванова, Я. Станоева

Отделение по неонатология, АСК УМБАЛ „Токуда“, София

­_____________________________________________________________________

10.00-10.20    

Възможности за оценка на хемодинамиката в неонатологично интензивно отделение, презентация   

Б. Дренски1,2, М. Нещерова1, Л. Чочкова-Букова2

1Отделение по неонатология, УСБАЛАГ „Селена“ ООД

2Клиника по педиатрия и медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

­_____________________________________________________________________

10.20-10.40    

Клиничен случай – дете с вродена диафрагмална херния тип Моргани-Ларей, Liver-up

Д. Стоичкова, В. Томова, С. Проданова, М. Закова-Стамули

Болница „Надежда”, София

­_____________________________________________________________________

10.40-11.00                                  

Организационни въпроси

­_____________________________________________________________________

11.00-12.00    

Закриване на конференцията и отпътуване

 

Постерна сесия

1. Неонатален херпес симплекс енцефалит. Клиничен случай

П. Радулова1,2, Е. Трифонова1, В. Димитрова1,2, Т. Праматарова1,2, Л. Вакрилова1,2, Ст. Хитрова1,2, Т. Александрова1, Г. Мумджиева1, Ст. Георгиева1

1Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София

2Катедра „Акушерство и гинекология“, МУ-София

­_____________________________________________________________________

2. Клиничен случай на сепсис с патоанатомично доказан керниктер

С. Давидова1, А. Христов1, Б. Чопчиев1, П. Дамянова2, Й. Йорданов2, П. Анова2

1Отделение по неонатология, МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

2Отделение по обща и клинична патология, МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

­_____________________________________________________________________

3. Клиничен случай на ранна инфантилна епилептична енцефалопатия с доказана генетична мутация

З. Димова1, З. Василева1, Д. Пепеланов1,  М. Сребрева1,  С. Стефанова1,И. Иванов2,3, И. Пачева2,3,  М. Панова2,3, Ф. Гълъбова2

1 Отделение по неонатология, УСБАЛАГ „Селена“ ЕООД

2 Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

3 МУ-Пловдив

­_____________________________________________________________________

4. Необичайна изява на вроден хипотиреоидизъм при недоносено дете

Р. Бекярова1,3, М. Нещерова1, Н. Кузманова1, Р. Димитрова1, Н. Жекова1,3, Б. Дренски1,3, Ц. Цветанова2

1 УСБАЛАГ „Селена“, Пловдив

2 Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

3 Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

­_____________________________________________________________________

5. Клиничен случай на тежка асфиксия при раждането, съчетана с вродена сърдечна аномалия – дясна камера с двоен изход тип Fallot и синдром на DiGeorge

Д. Радева

Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД, Стара Загора

____________________________________________________________________

6. Вроден лобарен емфизем

М. Вълева

Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

­_____________________________________________________________________

­7. Персистираща неонатална хипокалциемия-повод за ранна диагностика на синдром на DiGeorge

К. Койчев1, Цв. Цветанова2, Е. Чепишева1, Х. Бурнусузов2, С. Славова1, Р. Стоянова1, А. Йорданова1, П. Елкина1, Е. Деведжиева1, Д. Генчева1, М. Кръстева1

1 Клиника по акушерство и гинекология, Отделение по неонатология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

_____________________________________________________________________

8. Новородено VACTERL синдром и едностранна агенезия на бял дроб: клиничен случай

Е. Валериева, А. Христов, А. Крамолински

МБАЛ „Сърце и мозък“, Плевен

­_____________________________________________________________________

9. Клиничен случай на развитие на персистираща белодробна хипертония при доносено новородено

Д. Стоичкова, В. Томова, Ал. Иванова, С. Атанасова

Болница „Надежда”, София

­_____________________________________________________________________

10. Клиничен случай на новородено с персистираща пулмонална хипертония

Т. Златева, Д. Крумова, М. Сиромахов, К. Ганева, В. Йотова

Първа детска клиника с ДОИЛН, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, Катедра по педиатрия, МУ-Варна

 

Резюмета

Изисквания за резюме:
  • Заглавие
  • Две имена на авторите без титли, месторабота
  • Размер: до 200 думи
  • Шрифт: Times new roman 12, без разредка
Краен срок за изпращане на резюме: 31.03.2024

Постери

Размер на постера: 80х100 см

Регистрация

Регистрационна такса:
за лекари, членуващи в Българска асоциация по неонатология – 96,00 лв.
за лекари, нечленуващи в Българска асоциация по неонатология – 192,00 лв.

Таксата включва: конферентни материали; достъп до конферентни сесии; достъп до медицинското изложение

Банкова сметка:
ЛАКС КОНСУЛТ ЕООД
IBAN: BG65 BPBI 7922 1011 5125 01
BIC код: BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД,
клон Благоевград, офис Kресна
*При плащане по банков път, моля, изпращайте данните за фактура
на speshnapediatria@abv.bg в 5-дневен срок след плащането или в рамките на календарния месец.

Лакс Консулт

+359 899 190 200 +359 899 190 210

Настаняване в хотел Wave Resort
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ:
За участници в конференцията, които не са настанени в хотел Wave Resort, на рецепцията на хотела се заплаща „Делегатски пакет“

Дневен пакет за делегати включва: 250 лв./човек/2-дневен пакет (10:00-00:00) –
на външните делегати се предоставя Ultra All Inclusive гривна при пристигане в хотела,
с която те ще имат достъп до конферентната зала, всички заведения в хотела и основен бюфет ресторант за обяд и вечеря по време на мероприятието.
ВСИЧКИ НОЩУВКИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПАКЕТ СЕ РЕЗЕРВИРАТ И ЗАПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ КЪМ ХОТЕЛ WAVE RESORT:

АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ ООД
БАНКА: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
BIC код: UNCRBGSF
IBAN в лева: BG54UNCR70001523070303
Контакти за резервации:
e-mail: reservations@waveresort.bg,
тел.: +359 59 098 181

Организатор