Управителен съвет

Управителен съвет Контролен съвет

Управителен съвет

Доц. Христо Мумджиев
Председател

Доц. Виктория Атанасова
Секретар

Доц. Ралица Георгиева
Член

Д-р Лилия Вакрилова
Член

Д-р Пенка Петлешкова
член

Д-р Радка Масларска
Член

Д-р Снежинка Цветкова
Член

Контролен съвет

Д-р Таня Праматарова
Председател

Д-р Донка Узунова
Член

Д-р Петя Радулова
Член