6th Congress of joint European Neonatal Societies

6th Congress of joint European Neonatal Societies

6th Congress of joint European Neonatal Societies

от
7 7 people viewed this event.

На конгреса jENS 2025 ще бъдат представени най-съвременните научни изследвания, новоодобрени терапии и най-новите клинични насоки. Това е най-голямото събитие по неонатални и педиатрични грижи през 2025 г..

Програмата ще бъде рапределена в следните модули:

Неврология

Патология на сърдечната физиология

Неонатална пулмология

Неонатология

Респираторна поддръжка

Реанимация

Перинатална фармакология и анестезия

Епидемиология

Перинатални практики

Неонатално фетално хранене и метаболизъм

Неонатална хематология

Неонатални инфекциозни заболявания

Имунология

За да се регистрирате за това събитие, посетете следния адрес: https://www.mcascientificevents.eu/jens/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=jENS_Newsletter&utm_content=Header →

 

Date And Time

20-10-2025 to
25-10-2025
 

Местоположение

Share With Friends