Стартира Европейската имунизационна седмица

От 21 до 27 април отбелязваме Европейската имунизационна седмица. Целта на инициативата е да повиши информираността относно важността на имунизациите за предотвратяване на болести и за защита на живота, посочват от Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация.

Тази година седмицата е от особено значение, допълват от СЗО, защото кампанията съвпада с 50-ата годишнина на Разширената програма за имунизации. Тя е създадена през 1974 г. с идеята да направи ваксините достъпни за всички деца по света. По тази причина тои път Европейската имунизационна седмица ще акцентира върху постиженията на програмата през тези години. Също така кампанията ще подчертае спешната нужда от по-високо, справедливо и равномерно ваксинационно покритие във всички общности, за да няма нови огнища на ваксинопредотвратими заболявания.

Във връзка с тези цели в петък Европейският съюз и СЗО за региона на Европа обявиха, че ще си сътрудничат в рамките на проект на стойност 3 милиона евро. Той е финансиран по програмата „Европейски съюз в подкрепа на здравето“ с цел да подобри ваксинационното покритие сред уязвими групи от населението. Специално внимание ще бъде обърнато на ромските общности, сред които често се срещат ваксинопредотвратими инфекции.