Стани член

Благодарим Ви, че взехте решение да станете член на Българска асоциация по неонатология!

За целта е необходимо да се запознаете с устава на БАН, след което да попълните формата.

Устав

Плащане на членски внос

За 2024 г. членският внос е в размер на 50.00 лв., които можете да внесете по банков път.

Данни за банковия превод:

Име на получателя: Българска асоциация по неонатология

Име на банката: Общинска банка, Стара Загора, бул. „Руски“, 44

IBAN: BG08 SOMB 9130 1052 8968 01

BIC: SOMB BGSF 

Сума за внасяне: 50.00 (петдесет) лева

Основание за внасяне: Трите имена на членуващия, УИН, месторабота и годината, за която плащате членски внос.

Ако се внася членски внос за повече от едно лице, моля да бъде изпратен списък на лекарите и болничното заведение, от което са, на имейл: hristom2000@yahoo.com


За да се задейства процедурата по вашето членство, моля, изпратете на имейл: office@neonatologyabg.com сканирано копие на подписана от вас молба-декларация.

Свали молбата